Evening workshop: ICANN and current challenges on the internet


The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), ISOC Norway, Norsk Forening for Jus og EDB (nfje.no) and iQ Global (iq.global) invites to an evening workshop on 2. March 2023 on 2. mars 2023 from kl 16:00
An excellent oppertunity to get updated on ICANNs mission, the NIS2 directive and DNS Abuse.

Read more

EURALO Newletter

The September version of the EURALO Newsletter

Read more

Hvordan verne Internett fra å bli til Splinternett

ISOC jobber for at Internett forblir en åpen, globalt tilgjengelig, sikker og tillitsverdig ressurs for alle, men i dag er vi bekymret for at nye tendenser for å redusere Internettets åpenhet også får grobunn i Norge.

Read more

Åpent medlemsmøte om “Public DNS Resolvers”

Åpent møte om “Public DNS Resolvers” – Trenger vi dem? Hva skjer når EU ønsker å sette opp en?

Velkommen til paneldebatt!

Read more

Vinton Cerf: What do we mean when we speak of “Internet Governance”?

As the third decade of the 21st Century unfolds we find ourselves in the midst of a global pandemic. Among many lessons from this continuing experience, we have found that the global Internet is playing a significant role for many of the nearly 60% of the world’s population that has access to it.

Read more