Can Open Source communities survive the coming EU laws?

Join ISOC Norway for a fireside chat with Simon Phipps (Director of EU Policy at OSI) where we explore the upcoming cyber security regulations from EU, and discuss possible consequences and remedies for businesses and the Open Source communities they depend on. This conversation will be between… Watch the recording here.

Read more

Evening workshop: ICANN and current challenges on the internet


The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), ISOC Norway, Norsk Forening for Jus og EDB (nfje.no) and iQ Global (iq.global) invites to an evening workshop on 2. March 2023 on 2. mars 2023 from kl 16:00
An excellent oppertunity to get updated on ICANNs mission, the NIS2 directive and DNS Abuse.

Read more

EURALO Newletter

The September version of the EURALO Newsletter

Read more

Hvordan verne Internett fra å bli til Splinternett

ISOC jobber for at Internett forblir en åpen, globalt tilgjengelig, sikker og tillitsverdig ressurs for alle, men i dag er vi bekymret for at nye tendenser for å redusere Internettets åpenhet også får grobunn i Norge.

Read more

Åpent medlemsmøte om “Public DNS Resolvers”

Åpent møte om “Public DNS Resolvers” – Trenger vi dem? Hva skjer når EU ønsker å sette opp en?

Velkommen til paneldebatt!

Read more