Høringssvar

“Forvaltninga skal opplyse saker så godt som mogeleg før ho fattar avgjerder. Høyring nyttar ein for at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis ho utfører oppgåvene sine.” Les mer på regjeringen.no.

ISOC Norges svar på relevante høringer

2021-11 Høringssvar, “Bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge.”

2019-06 Høringssvar, “Forslag til endringer i Kringkastingsloven

2017-01 Høringssvar, “Høring av rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar”

2015-12 Høringssvar, “Høring – utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill”

2015-01 Høringssvar, “Svar på høring ­ forslag til endringer i politiloven og ekomloven ­ mobilregulerte soner mv”

2014-09 ISOC Norge støtter obligatorisk IPv6 som svar til Difis spørsmål “Revisjon, støtte for både IPv4 og IPv6 obligatorisk forvaltningsstandard?

2014-02 Høringssvar, “.NO domener for privatpersoner”