Høringssvar

“Forvaltninga skal opplyse saker så godt som mogeleg før ho fattar avgjerder. Høyring nyttar ein for at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis ho utfører oppgåvene sine.” Les mer på regjeringen.no.

ISOC Norges svar på relevante høringer