Hva vi gjør

I Norge finnes mange sterke brukergrupper og fagmiljøer som hver for seg pleier sine formål. ISOC Norge bidrar til å oppfylle sitt formål ved å fasilitere en åpen dialog med de forskjellige miljøene slik at merverdien av et tverrfaglig samarbeid blir utløst.