Internet Governance Forum i Norge

Dette er ISOC Norge sin visjon for Internet Governance Forum Norway (IGF Norge) – et Norsk multi-interessent forum for dialog om Internett.

IGF Norge er et partnerskap som legger til rette for å engasjere industri, myndigheter, akademia og det sivile samfunn i en dialog om Internett, med fokus på nasjonale forhold i Norge, styringsmodeller og policy. 

Visjon: IGF Norge skal ha en sentral rolle i Internett policy diskusjoner, gjennom å øke bevisstheten rundt spørsmål og god praksis, samt å bidra med å understøtte kunnskapsbaserte beslutninger. 

Misjon: IGF Norge skal engasjere interessenter av viktige Internett-relaterte spørsmål i Norge, og tilby et forum for pågående diskusjoner rundt dette. IGF Norge skal dele prinsipper, ideer, angrepsvinkler for problemløsning og eksempler på god praksis med andre regionale og nasjonale IGF-er samt det internasjonale IGF. IGF Norge bidrar til utvikling av et godt tankesett og kunnskapsbaserte beslutninger nasjonalt og internasjonalt.

Med dette vil IGF Norge bidra til å:

  • identifisere nasjonale relevante internettspørsmål
  • tilby løpende et diskusjonsforum i Norge for et bredere kunnskapsnivå for beslutninger rundt internettspørsmål
  • tilrettelegge for diskusjoner med det globale IGF miljøet – hjelpe deltakere der til å representere norske interesser på agendaen og rapportere tilbake til det norske samfunnet om diskusjonene
  • samhandle med andre nasjonale og regionale IGF-er om problemløsning og deling av god praksis

IGF Norge har ambisjon om å avholde en rekke forberedende samlinger hvert år for å formulere det norske budskapet som skal legges fram internasjonalt ved det globale IGF-møtet. IGF Norge vil kunne utvikle og vise fram eksempler på god norsk praksis og vil kunne fungere som en modell for andre nasjonale IGF-er.

IGF Norge har som mål å gjennomføre forumet etter en multi stakeholder-modell (“multi-interessent”) for å øke sannsynligheten for å involvere alle deler av samfunnet som bryr seg om temaene som tas opp på forumet.

Videre informasjon