Hvem vi er

ISOC støtter og fremmer utviklingen av Internett som en verdensomspennende teknisk infrastruktur. Internett skal være en ressurs for å berike folks liv og til nytte for samfunnet.

Vi arbeider for at Internett skal være åpent, globalt tilkoblet, sikkert og pålitelig. Vi søker samarbeid med alle som deler disse målene.

Sammen vil vi arbeide for;

 • Støtte til de institusjoner og personer som sørger for at Internett fungerer;
 • Å videreutvikle infrastruktur, teknikk og åpen kildekode programvare som er nødvendig for Internettet;  
 • Å fremme nødvendige retningslinjer for bruk av Internett ut fra ISOCs målsettinger

Våre arbeidsoppgaver

For å oppnå våre målsettinger, vil ISOC:

 • Tilrettelegge for åpen kildekode for Internett standarder, protokoller, administrasjon og teknisk infrastruktur.
 • Støtte utdanning i u-land og hvor utdanning er nødvendig.
 • Assistere i utvikling og deltakelse i de områder som sørger for at Internettet utvikles
 • Arbeide for publisering av troverdig informasjon av Internettet.
 • Arbeide for at det opprettes nødvendige arena for diskusjon og utvikling av Internettet innenfor tekniske, kommersielle og sosiale områder
 • Sørge for at det er mulighet for internasjonalt samarbeide, selvstendige enheter og arbeidsfora. 
 • Fungere som et samlingspunkt for å markedsføre Internett som et positivt verktøy til fordel for alle mennesker over hele verden.
 • Sørge for ledelse og koordinering av strategiske initiativer og oppsøkende innsats i humanitære, pedagogiske, samfunnsmessige og andre sammenhenger.

For mer bakgrunn om ISOC Norge, se vår historie-side.