Hva vi skriver

For å opprettholde dialogen med medlemmene og samfunnet, dokumenterer ISOC Norge sine synspunkter gjennom skriftlig materiale. Til enhver tid pågår arbeid med dokumentasjon på flere arena.

Mye av arbeidet vårt foregår reaktivt i vår Telegram kanal, som er åpen for alle våre medlemmer.