Bli Medlem

Personlig medlemskap i ISOC Norge er gratis!

For å bli medlem:

  1. Fyll ut “Join the Internet Society”-skjemaet på https://portal.internetsociety.org/622619/form/join
  2. Sjekk hvordan dine data vil bli behandlet ved å klikke på “Internet Society Privacy Statement”.
  3. Bli kjent med “Code of Conduct” for å bli med å skape et åpent og inkluderende fellesskap.
  4. Under “Your Contact Information”, fyll ut alle feltene.
  5. Under “Create your login credentials”, fyll ut alle feltene.
  6. Under “Permissions”, klikk av og fyll ut.

Etter at du er registrert som medlem kan du logge inn og gå til “Member Area”. Trykk på “Edit My Profile” og sjekk at kontakt-informasjonen er korrekt.

  • Legg inn ytterligere kontaktinformasjon hvis du ønsker det, men merk at det hjelper å registrere norsk adresse og telefon for å sikre medlemskap i ISOC Norge. Etter artikkel 2.2 i vedtektene betjener foreningen kun personer som bor eller jobber i Norge.
  • Under “My Chapters and Special Interest Groups”, velg Norway Chapter.
  • Når du er ferdig, klikk “Submit”.

Ferdig! – Styret i ISOC Norge vil godkjenne søknader fortløpende.