Støtt oss

ISOC Norge sitt arbeid baserer seg på frivillighet. ISOC Norge har egen økonomi, ingen ekstern finansiering, og alle aktiviteter baserer seg på økonomisk støtte fra næringsliv og privatpersoner.

Foreningen har til enhver tid behov for frivillige! Om du har tid å vie til foreningens formål, ta kontakt!

Dersom du eller din organisasjon ønsker å støtte ISOC Norge sitt arbeid, så er vår bankkonto 1503.70.12170.

Du kan nå også Vippse din støtte til ISOC Norge, vårt Vipps-nummer er 501674.