ÅRSMØTE I ISOC NORGE

Årsmøte i ISOC Norge 13. mars 2024

 • Sted: Rebel, Universitetsgata 2, 0164 Oslo
 • Tid: 18:00

Dokumenter til årsmøtet vil bli fortløpende lagt ut.

Saker til årsmøte må sendes til post[@]isoc.no innen 12. februar 2024.

Etter årsmøtet samles vi på Skråplanet, Rebel.

DAGSORDEN

 • Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2 Valg av møtestyrer
 • Sak 3 Valg av referent
 • Sak 4 Valg av to personer til å skrive under protokollen
 • Sak 5 Godkjenning av årsrapport
 • Sak 6 Godkjenning av regnskap forrige periode
 • Sak 7 Budsjett for 2024
 • Sak 8 Medlemsavgift
 • Sak 9 Valg av styremedlemmer
 • Sak 10 Vedtektsendringer
 • Sak 11 Eventuelt

SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET

    • SAK 5: Årsrapport for 2023
    • SAK 6: REGNSKAP 2023
    • SAK 7: Budsjett for 2024
    • SAK 8: Medlemsavgift
     Det foreslås ingen medlemsavgift-endring for 2024. Medlemsavgift er dermed fortsatt kr. 0.
    • SAK 9: Valg av styremedlemmer:
     Følgende personer foreslås valgt for perioden 2024-2026:
     Steinar Grøtterød
     Thilina Pathirana
     Joar R. Rasmussen
    • SAK 10: Vedtektsendringer
     Present:
     Article 6: The Board
     6.7. The Chair and the Treasurer have separate authority each to sign on behalf of the ISOC Norway Chapter. The Chair has the authority to ordain procura.
     Proposed updates:Article 6: The Board
     6.7 a) The Chair and one board member can sign for the organisation.
     6.7 b) The Chair is procurist alone.

     Rationale: This is in accordance with common accounting principles.

     Present:
     Article 4: Annual Meeting

     4.2. The Annual meeting elects the Board and votes on issues including:
     4.2.1 The budget for the current calendar-year

     Proposed updates:

     Article 4: Annual Meeting
     4.2.1 Any changes to the membership fee
     4.2.2 Changes for the ISOC Norway Chapter bylaws

     Rationale: The GA shall not vote on the proposed budget but take a note of the proposed budget. This is in accordance with common accounting principles.

    • SAK 11: Eventuelt