ISOC Norge – Årsmøte 2021

Tid: 24. mars 2021, klokken 20:00
Sted: Digitalt møte på Zoom.
For mer detaljer, se

Innkalling til årsmøte 2021 som er sendt ut til alle medlemmene og lagt ut på åpen Web.

https://www.isoc.no/isoc-norge/arsmote/