Referat fra årsmøtet 2. mars 2022

Godkjent referat fra årsmøtet finner du her.