Archive for the ‘Event’ Category

Can Open Source communities survive the coming EU laws?

Join ISOC Norway for a fireside chat with Simon Phipps (Director of EU Policy at OSI) where we explore the upcoming cyber security regulations from EU, and discuss possible consequences and remedies for businesses and the Open Source communities they depend on. This conversation will be between… Watch the recording here.

Read more

Evening workshop: ICANN and current challenges on the internet


The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), ISOC Norway, Norsk Forening for Jus og EDB (nfje.no) and iQ Global (iq.global) invites to an evening workshop on 2. March 2023 on 2. mars 2023 from kl 16:00
An excellent oppertunity to get updated on ICANNs mission, the NIS2 directive and DNS Abuse.

Read more

Åpent medlemsmøte om “Public DNS Resolvers”

Åpent møte om “Public DNS Resolvers” – Trenger vi dem? Hva skjer når EU ønsker å sette opp en?

Velkommen til paneldebatt!

Read more

“Multistakeholderism in the Transnational Private Regulation of the Internet” av Tobias Mahler

Årsmøtet i 2019 i Internet Society | Norway Chapter (ISOC Norge) åpner med et foredrag av Professor Tobias Mahler, om «Multistakeholderism», også kalt «alle skal med modellen». Dette er styringsmodellen som brukes av ICANN, IGF og andre internettorganisasjoner.

Read more

Nedkjølingseffekten eller “Chilling Effect” – hva gjør den med oss? av Joakim Hammerlin.

I tilknytning til årsmøtet, med start ca kl. 19:45 (avhengig av årsmøtets fremdrift), vil Joakim Hammerlin, filosof og saksprosaforfatter, foreleser på Nansenskolen, holde foredraget: Nedkjølingseffekten eller “Chilling Effect” – hva gjør den med oss? med påfølgende mulighet for dialog.     Lærer – Filosofi, Litteratur, Politikk joakim.hammerlin@nansenskolen.no Mob: 482 80 150 Joakim Hammerlin er hovedlærer på linjen…

Read more