Archive for the ‘Internet Governance’ Category

Fremtidige scenarioer for Internet

Se video som illustrerer de fire scenarioene:  

Read more