Årsmøte 2018 i ISOC Norge

I tilknytning til årsmøtet, tidligst kl. 19:45, vil

Joakim Hammerlin, filosof og saksprosaforfatter, foreleser på Nansenskolen, holde foredraget:

Nedkjølingseffekten eller “Chilling Effect” – hva gjør den med oss?

med påfølgende mulighet for dialog.

Etter foredraget inviteres de som har lyst og anledning til å fortsette det sosiale samværet på et dertil egnet etablissement i nærområdet.

Årsrapport 2017 – 2018 (pdf)

Regnskap 2017 – hovedbok (pdf)

Regnskap 2017 – resultat og balanse (pdf)

Budsjett 2018 (pdf)

Forslag til vedtektsendring (pdf)

Forløbig saksliste for årsmøtet 2018:

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste
2.   Valg av møtestyrer
3.   Valg av referent
4.   Valg av to personer til å skrive under protokollen
5.   Godkjenning av årsrapport
6.   Godkjenning av regnskap forrige periode
7.   Godkjenning av budsjett kommende periode
8.   Medlemsavgift
9.  Valg av styremedlemmer
10. Vedtektsendring
11. Eventuelt

I henhold til vedtektene skal medlemsavgiften avgjøres av årsmøtet. Pr. i dag er det gratis å være medlem av ISOC Norge. Det er ikke planlagt å gjøre noen endring i dette.

Alle medlemmer av ISOC Norge kan stille til valg. Styret konstituerer seg selv i påfølgende styremøte. Man kan melde sitt kandidatur for styreverv på selve årsmøtet, men det er ønskelig at kandidater kontaker valgkomiteen, v/ board@isoc.no på forhånd. Seks av de nåværende ni styremedlemmene stiller til gjenvalg.

Oppdateringer angående årsmøtet vil komme på denne siden, og blir sendt ut til registrerte medlemmer. Det vil dessverre ikke være mulighet for å delta remote.

Velkommen!

Bookings

Bookings are closed for this event.