Årsmøte i ISOC Norge

Årsmøte i ISOC Norge

Dato: 23.03.2023
Tid: 17:00
Sted: Rebel, Universitetsgata 2, 0164 Oslo

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møtestyrer
 3. Valg av referent
 4. Valg av to personer til å skrive under protokollen
 5. Godkjenning av årsrapport
 6. Godkjenning av regnskap forrige periode
 7. Godkjenning av budsjett kommende periode
 8. Medlemsavgift
 9. Valg av styremedlemmer
 10. Vedtektsendringer
 11. Eventuelt

Dokumenter til årsmøtet vil bli fortløpende lagt ut her.

ISOC Norge årsrapport for 2022
2022 Resultat og Balanse
Budsjett for 2023