ÅRSMØTE ISOC NORGE 2022

Årsmøtet vil bli avholdt på Rebel, Universitetsgata 2, møterom “Kim” i tillegg til online møte på Zoom
Dokumenter for årsmøtet blir lagt ut fortløpende her.

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møtestyrer
 3. Valg av referent
 4. Valg av to personer til å skrive under protokollen
 5. Godkjenning av årsrapport
 6. Godkjenning av regnskap forrige periode
 7. Godkjenning av budsjett kommende periode
 8. Medlemsavgift
 9. Valg av styremedlemmer
 10. Vedtektsendringer
 11. Eventuelt

Regnskap og Balanse for 2021

ISOC Norge Balanse Regnskap 2021 (pdf)
Note til regnskapet:
Drifstinntekter regnskap 2020 og 2021 er nettoinntekter. Vi fikk tilfelt midler fra ISOC Grant Admin Funding, men må tilbakebetale det som ikke ble anvendt i hht. søknad.

Forslag budsjett for 2022

ISOC Norway Forslag til budsjett 2022 (pdf)

ISOC Norway Annual Report 2021

ISOC Norge Årsrapport for 2021 (pdf)
Årsrapporten omfatter perioden fra 24. mars 2021 til 2. mars 2022.