Høringssvar “Forslag til endringer i kringkastingsloven”

Høringssvar fra Internet Society Chapter Norway (ISOC Norge)

Internet Society Chapter Norway (ISOC Norge) ønsker med dette å komme med et svar på høringen “Forslag til endringer i kringkastingsloven”.

ISOC Norge er en avdeling av The Internet Society (isoc.org).The Internet Society er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for et fritt og åpent Internett for alle . ISOCs visjon og mål kan leses på https://www.internetsociety.org/mission/.

ISOC Norge støtter ikke forslaget om å innføre en “sanntidssensur” for å forhindre ulovlig markedsføring for pengespill.

ISOC Norge har fokusert sin begrunnelse på distribusjon av nevnte tjenester over Internett.

Begrunnelse

  • ISOC Norge ser de negative sider ved reklame for pengespill etc. som distribueres utenfor Norge for å omgå norsk lov, men fastholder at “sanntidssensur” ikke er løsningen.
  • Høringsnotatet gir ingen teknisk beskrivelse hvordan sensuren skal utføres. Vi vet dermed ikke om det kan være elementer som vil skade Internetts infrastruktur.
  • ISOC Norge ser innføringen av en “sensurinstans”, her Medietilsynet, som svært uheldig.
  • Selv om det i utgangspunktet kan være enkelt å identifisere reklame for utenlandske spillselskaper, vil det i andre tilfeller være gråsoner som kan medføre sensur der hvor innhold ikke burde eller skal sensureres. Dessverre viser historien at sensurbetingelser ofte overføres til andre media. Forslaget henviser til TV distribusjon, både lineær og over Internettet, men spillselskap reklame finnes i mange former, f.eks. Youtube, annonsebanner etc.
  • Vi ser muligheten at forslaget vil medføre en innholds kontroll på Internettet – noe som i neste runde kan bli delegert til Internett Service Providers (ISP) etc.
  • ISOC.ORG har en lang tradisjon på at innhold på nettet ikke skal filtreres og/eller sensureres av ISP. Ansvaret må ikke legges på distributør. Denne tradisjonen ønsker ISOC Norge å opprettholde. Referanse: https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/internet-content-blocking/

Dersom forslaget likevel vedtas ønsker ISOC Norge å fremme følgende forslag;

  1. Den tekniske løsningen for “sanntidsensurering” må dokumenteres og testes med tanke på Internetts sikkerhet og infrastruktur.
  2. Det må gis et klart mandat til Medietilsynet for “sanntidssensurering”. Videre må det etableres kontrollinstanser for denne funksjonen.
  3. Forbud av spillreklame bør vedtas enkeltvis av Medietilsynet. (Ref. Høringsnotat 5.4.3.)

Avslutning

ISOC Norge takker for muligheten til å gi innspill og stiller gjerne på møte med departementet for å utdype vårt standpunkt.

Oslo, 13.06.19

Med vennlig hilsen

Salve J. Nilsen, Leder, ISOC Norge
Alf Hansen, Nestleder, ISOC Norge
Steinar Grøtterød, Styremedlem, ISOC Norge

Link til vårt svar på Regjeringen.no.
Link til alle høringssvar.