DSA, DSM og NIS2 – EU lovforslag som vi bør vite om

EU-kommisjonen har nå sendt ut på høring oppdaterte forslag til Digital Service Act (DSA), Digital Markets Act (DMA) og Directive on Security of Network and Information Systems (NIS2).

ISOC At-Large har kritiske spørsmål og vil svare på høringen.

HVA ER Digital Service Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA)?

DSA og DSM er lovforslag sendt fra EU-kommisjonen til EU parlamentet og rådet.

Istedenfor å gjøre sosiale medier-selskapene ansvarlige for alt som publiseres på deres plattformer, svarer lovforslaget på tre store utfordringer med informasjonsflyt på nettet:

  • Brukernes maktesløshet: Det skal bli enklere å klage på innhold og få det fjernet, men også enklere å klage på «fjerninger».
  • Mangelen på innsyn: De store selskapene skal tvinges til å gi langt mer innsyn i algoritmene som bestemmer hvilket innhold brukerne får.
  • Sosiale mediers samfunnseffekter: De store selskapene skal tvinges til å vurdere risikoen produktene deres kan ut­gjøre.

Flere har tatt til orde for at et selskap som Facebook bør ha et redaktøransvar. Det foreslår ikke loven. Men dersom et lands myndigheter krever ulovlig innhold fjernet, må selskapene gjøre dette. DSA legger vekt på prosess fremfor konkrete forbud. For eksempel: Hvis én nettplattform fjerner innlegg fra brukerne, uansett grunn, skal den som postet innlegget, få beskjed med en gang. De største selskapene må også sørge for at det finnes ankemulighet som selskapene selv ikke kontrollerer.

Innsyn og tilsyn er andre stikkord. Brukerne får rett til å få vite hvem som står bak annonser og sponset innhold og hvordan annonsen er målrettet.
(Fra Ytringskommisjonen kronikk, Aftenposten 9. mars 2021)

DMA foreslår regler for plattformer som oppfates som “gatekeepers” i vår digital verden.

FORSLAG TIL VIDERE LESNING

NIS2: PROPOSAL FOR A DIRECTIVE ON MEASURES FOR HIGH COMMON LEVEL OF CYBERSECURITY ACROSS THE UNION

EU-kommisjonen har laget en fin oversikt med endringene fra NIS til NIS2 (pdf).

ISOC At-Large, som skal ivareta Internett brukerne, har tilsvar på EU høringen. Forslaget er utarbeidet av Alan Greenberg.