CPH definisjon av DNS Abuse

ICANN akkrediterte registrarer og gTLD operatører har blitt enig om en definisjon av DNS Abuse.

Contracted Party House (CPH) består av ICANN-akkrediterte registrarer og generiske TLD registry operatører. Det er disse som har en kontrakt med ICANN, derav navnet.

Etter en lang diskusjon har de nå blitt enig om en definisjon av DNS Abuse;

DNS Abuse is composed of five broad categories of harmful activity insofar as they intersect with the DNS: malware, botnets, phishing, pharming, and spam when it serves as a delivery mechanism for the other forms of DNS Abuse.

Dette er en viktig definisjon siden det gir føringer på hva registrarer og registry operatører skal fokusere på.

Legg merke til at “spam” er lagt til i definisjonen av DNS Abuse. Spam er ikke nevnt i Registry avtalen Spec 3.11B.

Les videre på RySG side. Litt mer om DNS abuse finner du her.