Årsmøte mars 2016

Årsmøte ISOC Norge

Sted: Frivillighetshuset, Tøyen (Kolstadgata 1) Delta remote? Se nederst på siden.
Dato: 10. mars 2016
Klokka: 18:00

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møtestyrer
  Forslag: Maja Enes
 3. Valg av referent
  Forslag: Eirik H. Blix
 4. Valg av to personer til å skrive under referatet
 5. Godkjenning av årsrapport august 2015-mars 2016*
 6. Godkjenning av regnskap forrige periode og budsjett kommende periode*
 7. Gjennomgang av norske vedtekter**
 8. Valg av styremedlemmer
  1. Diskusjon antall styreverv (5-9)
  2. Utnevnelse av tellekomité
  3. Presentasjon av kandidater som stiller til valg
  4. Valg
  5. Opptelling

* Årsrapport ligger her (pdf)

* Regnskap og budsjett ligger i samme dokument som årsrapport

** Norske vedtekter ligger her (pdf) (opprinnelige vedtekter ligger her)

 

Muligheter for å delta remote: Følg linken og ring inn.

JOIN WEBEX MEETING https://cisco.webex.com/cisco/j.php?MTID=m38080ffc4c8332482c9dacc2dda76560

Meeting password: WUZPspeQ
Meeting number: 207836397

Video Bridge dial-in number:
83139301@cisco.com