BEREC –publiserer retningslinjer for europeisk nettnøytralitet

The Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) publiserte endelige retningslinjer for europeisk nettnøytralitet. Retningslinjene ble utgitt 30. August, etter en offentlig høring som fikk nesten en halv million svar. Under BEREC retningslinjer, ” End-users shall have the right to access and distribute information and content, use and provide applications and services, and use terminal equipment of their choice, irrespective of the end-user’s or provider’s location or the location, origin or destination of the information, content, application or service, via their internet access service. ”  – Telcos vil fortsatt få lov til å gi “spesialiserte tjenester” dersom en slik tjeneste er nødvendig og ikke erstatter den generiske Internett-tjenesten og ikke svekker ytelsen av det offentlige Internett. – Teleselskaper kan iverksette rimelige trafikkstyringstiltak, men slike tiltak skal være gjennomsiktig, ikke-diskriminerende og forholdsmessige, og skal ikke være basert på kommersielle betraktninger, men på objektivitet og tekniske krav til tjenestekvalitet av spesifikke kategorier av trafikk. Slike tiltak skal ikke overvåke det konkrete innholdet og skal ikke opprettholdes for lenger enn nødvendig. – Til slutt, null-rating vil bli vurdert fra sak til sak for å sikre at praksis ikke skader konkurranse eller valg. Disse sier BEREC, ikke bør være drevet av kommersielle betraktninger, slik som å favorisere ISP egen Internett-tjenester (eller de av en kommersiell partner) til skade for konkurrentene.

Generelt sett har retningslinjene blitt svært godt mottatt av de fleste sluttbrukere av Internett og organsisasjoner som jobber for det åpne Internett.

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules