Dagsorden årsmøte 2. september 2014

Dagsorden i hht. vedtektene

  1. Årsrapport for perioden
  2. Regnskapsrapport for perioden
  3. Budsjett
  4. Valg av styremedlemmer

Tid: 18:00

Årsmøte holdes i lokalene til Advokat Selmer, Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo.