Endringer av roller i styret.

Styret har etter søknad innvilget Eirik H. Blix og Maja Enes permisjon fra deltagelse i styrets aktiviteter for resten av perioden.

Styret har valgt Knut Storvik som ny kasserer med virkning fra 1. oktober 2017 og ut perioden.