Hvordan verne Internett fra å bli til Splinternett

The Internet Society (ISOC) jobber for at Internett forblir en åpen, globalt tilgjengelig, sikker og tillitsverdig ressurs for alle. Vi i The Internet Society Norway Chapter (ISOC Norge) har som mål at dette også gjelder for oss i Norge, og i dag er vi bekymret for at nye tendenser for å redusere Internettets åpenhet også får grobunn i Norge.

Med bakgrunn i Russlands invasjon av Ukraina har myndigheter, næringsliv og organisasjoner foreslått sanksjoner som kan permanent skade Internettet slik vi kjenner det. USA, EU og G7 forpliktet seg nylig til å sikre at bedrifter som tilbyr tilgang til Internett i Russland kan fortsette med dette. Forpliktelsen er et kritisk steg i retning av å verne om åpenheten, tilgangen, sikkerheten og tilliten til Internett. Dessverre er det flere krefter som ikke deler dette synspunktet.

ISOC Norge ser med bekymring at flere land vurderer sanksjoner og virkemidler som uforvarende vil påvirke Internettets infrastruktur. Samtidig, så ser vi noen land gå så langt at de ønsker å koble seg fra Internettet. Dette er faktorer og forhold som risikerer å lede til et “Splinternett”.

Et “Splinternett[1] er det man får når det åpne og globale Internettet splittes ned til en samling av fragmenterte nettverk som hver kontrolleres av stater og bedrifter. Et Splinternett er det motsatte av et globalt Internett. Dette vil knuse et samarbeide som har pågått i flere tiår for å bygge kommunikasjonskanaler på tvers av grenser, kulturer og geografi, og erstatte dette med en serie isolerte nettverk som ikke lenger samhandler. Disse nettene kan bruke de samme navnene og protokollene som det globale internettet, men stater og bedrifter vil operere som portvoktere som setter føringer for hva man kan gjøre, se og ha tilgang til på disse nettene.

Vi har alle et ansvar for å verne om Internett. Å beskytte et åpent, globalt tilknyttet, sikkert og tillitsverdig Internett, betyr at man verner om:

  • Uhindret tilgang til et fungerende marked for tilgang på Internett infrastruktur.
  • Tilgang til den fulle bredden av informasjons- og nyhetskilder.
  • Lover og regler som sikrer rettighetene til fri ytring, samling, publisering, diskurs og tilgang på kunnskap på Internett.
  • Rettigheten og muligheten til å drive handel på en sikker og tillitsverdig måte.
  • Tilgangen på fremtidig kompetanse som kan ta vare på og videreutvikle Internett-tjenester og infrastruktur, samt institusjonene som muliggjør dette.

Med dette i tankene, så oppfordrer vi at vi i Norge:

  • Aktivt jobber for at nasjonale og internasjonale regler, sanksjoner og regimer ikke hindrer operasjonen av og tilgangen til telekommunikasjonstjenester som sikrer tilgang til Internett.
  • Oppfordrer næringsliv og organisasjoner som støtter eller tilbyr Internett infrastruktur å unngå beslutninger om å forlate land på grunn av politiske årsaker.
  • Gjennomføre Internett konsekvensvurderinger[2] for å forsikre oss om at politikk, lover og regler ikke hindrer et åpent, globalt tilknyttet, sikkert og tillitsverdig internett. 

Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

ISOC Norge <post@isoc.no>
Twitter: @ISOCNorway