Innkalling til årsmøte 10.03.2016

Årsmøte 2016 vil holdes 10.03.2016 på Frivillighetshuset på Tøyen
Kolstadgata 1, klokken 18.00.

 Foreløpig dagsorden

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Valg av to personer til å underskrive referatet
  4. Årsrapport for perioden august 2015-februar 2016
  5. Budsjett
  6. Gjennomgang av vedtekter for ISOC Norge
  7. Valg av styremedlemmer

Det kan komme endringer i dagsorden. Årsrapport vil også bli ferdigstilt og distribuert ved en senere anledning.

Dersom du har lyst til å stille til valg, gjerne gi beskjed om dette før årsmøtet.

Gi beskjed dersom det er ønskelig at vi setter opp mulighet for å delta remote.

Dersom du ønsker å fremme et forslag til årsmøtet, må dette være styret i hende innen senest 4 uker før årsmøtet, det vil si innen 11.02. Forslag til vedtekstendringer må vurderes av ISOC sentralt før de kan implementeres, og det bes derfor om at man ikke venter til siste liten dersom man skulle ønske å endre på disse.