InterCommunity 2016 ble avholdt 21. september, 2016.

“Connecting the unconnected and increasing trust in the Internet.”

Mennesker fra hele verden deltok på et møte med hele verden, over Internett, for Internett og med Internett som agenda. http://icomm16.internetsociety.org/