NKOM skal kartlegge mørk fiber etter oppdrag fra regjeringen

“Samferdselsdepartementet gir nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) i oppdrag å kartlegge og vurdere markedet for mørk fiber. (…) I oppdraget heter det at NKOM blant annet skal analysere tilbudet og etterspørselen for mørk fiber og vurdere om det er behov for tiltak som legget til rette for et mer velfungerende marked. Oppdraget skal gjennomføres i perioden august til november 2016.”

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gronne-datasentre-og-mork-fiber-regjeringen-vil-ha-svar-pa-om-fibermarkedet-fungerer-godt-nok/id2508212/