Pål Spilling, 24. oktober 1934 – 16. januar 2018.

En av Norges største internett pionerer har gått bort. Pål Spilling var den aller første leder av Internet Society Norge fra 1995 til 1996. Lenge før det satte han sine første spor etter seg i det globale nettmiljøet. Det var han som brakte internett til Norge.

Pål vil bli husket som en åpen, kunnskapsrik og hyggelig kollega og venn som har bidratt sterkt til å legge grunnlaget for Internetts positive betydning for samfunnet. Han vil bli dypt savnet.

På vegne av ISOC Norge,
Alf Hansen