Sier ja til “masseovervåkning” i Norge

Lysneutvalget har kommet ut med anbefalinger rundt hva de kaller et Digitalt grenseforsvar (DGF). Utvalget ble oppnevnt ved Forsvarsdepartementets brev av 24. februar 2016 med mandat å utrede sentrale problemstillinger knyttet til Etterretningstjenestens mulige tilgang til elektronisk informasjon som kommuniseres i fiberoptiske kabler inn og ut av Norge. Utvalget anbefaler at DGF etableres.

Rapporten kan leses i sin helhet her: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/fd/dokumenter/lysne-ii-utvalgets-rapport-2016.pdf

Elektronisk Forpost Norges kommentarer til rapporten kan leses her:
https://efn.no/no/nyheter/apne-brev/efn-onsker-digital-grensesetting