Stiftelsesmøte 20. juni 2013: Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling

De foreslåtte vedtekter for Norway Chapter av The Internet Society spesifiserer at styret skal bestå av 5 til 9 personer som velges for ett år. Styret konstituerer seg selv.

Valgkomiteen har bestått av interimstyret for ISOC Norway Chapter, ledet av Rolf Rander Næss.

Valgkomiteen innstiller følgende personer til styret for ISOC Norway Chapter:

  • Alf Hansen
  • Merete Asak
  • Haakon Bratsberg
  • Nils Kristian Einstabland
  • Salve J Nilsen
  • Steinar Grøtterød
  • Torgeir Waterhouse