Medlemsmøte: Er personvern på Internett mulig? Privatliv på et overvåket nett

I'll be watching youSnowdens avsløringer har synliggjort hva myndigheter mener er nødvendig for å sikre borgerne. Hvordan bør balansen være mellom personvernet og myndighetenes mulighet for å oppdage og etterforske kriminell aktivitet? ISOC Norge har invitert til en dialog om samfunnet vårt, rettstaten, Internett og hvordan vi opplever at disse påvirker hverandre.

Tid & sted

  • Dato: Torsdag 24. Oktober 2013
  • Tid: 19:00
  • Sted: Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo (kart)

Panel

  • Gisle Hannemyr (Universitetet i Oslo)
  • Jon Wessel-Aas (Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling; Bing Hodneland advokatselskap)
  • Torgeir Waterhouse (IKT Norge; ISOC Norge)

Moderator

  • Haakon Bratsberg (Opera Software; ISOC Norge)