Archive for the ‘News’ Category

Evening workshop: ICANN and current challenges on the internet


The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), ISOC Norway, Norsk Forening for Jus og EDB (nfje.no) and iQ Global (iq.global) invites to an evening workshop on 2. March 2023 on 2. mars 2023 from kl 16:00
An excellent oppertunity to get updated on ICANNs mission, the NIS2 directive and DNS Abuse.

Read more

Hvordan verne Internett fra å bli til Splinternett

ISOC jobber for at Internett forblir en åpen, globalt tilgjengelig, sikker og tillitsverdig ressurs for alle, men i dag er vi bekymret for at nye tendenser for å redusere Internettets åpenhet også får grobunn i Norge.

Read more

Åpent medlemsmøte om “Public DNS Resolvers”

Åpent møte om “Public DNS Resolvers” – Trenger vi dem? Hva skjer når EU ønsker å sette opp en?

Velkommen til paneldebatt!

Read more

Medlemsmøte om DNS Abuse

Youtube opptak av medlemsmøte om DNS Abuse

Read more

ISOC Norge har signert åpent brev til EU om kryptering

Open Letter on the freedom to use encryption in the EU ISOC Portugal har tatt initiativ til et åpent brev til EU. Styret i ISOC Norge har valgt å underskrive brevet. To the Portuguese Presidency of the Council of the European Union in 2021 Dear Prime Minister, António Costa, We write to share our concerns…

Read more