Årsmøte ISOC Norge

Grunnet COVID-19 vil årsmøtet bli avholdt med hjelp av Zoom

Tid: Torsdag 26. mars 2020, klokken 19:00 punktlig.

Møte ID: 201 019 942

Telefonnr. for deltagelse:

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møtestyrer
 3. Valg av referent
 4. Valg av to personer til å skrive under protokollen
 5. Godkjenning av årsrapport
 6. Godkjenning av regnskap forrige periode
 7. Godkjenning av budsjett kommende periode
 8. Medlemsavgift
 9. Valg av styremedlemmer
 10. Vedtektsendringer
 11. Eventuelt

Dokumenter

Vedtektsendringer

6.7 The Chair and the Treasurer have separate authority each to
sign on behalf of the ISOC Norway Chapter. The Chair has the
authority to ordain procura.

Gjeldende vedtekter finnes her: https://www.isoc.no/isoc-norge/vedtekter/

Leave a Reply