Årsmøte i ISOC Norge 2021

Grunnet COVID-19 vil årsmøtet bli avholdt med hjelp av Zoom

Tid: Onsdag 24. mars 2021, klokken 20:00 punktlig.

Zoom Møte URL og telefonnr. for deltagelse gjøres tilgjengelig via mail til medlemmer, samt i vår policy-kanal på Telegram. Møtet er åpent for alle medlemmer, og du kan melde deg inn i ISOC i medlemsportalen vår.

Agenda

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møtestyrer
  • Valg av referent
  • Valg av to personer til å skrive under protokollen
  • Godkjenning av årsrapport
  • Godkjenning av regnskap forrige periode
  • Godkjenning av budsjett kommende periode
  • Medlemsavgift
  • Valg av styremedlemmer
  • Eventuelt

Årsrapport, regnskap og budsjett

Leave a Reply