Årsmøte 2017 i ISOC Norge

Det vil være mulighet for å delta remote. Detaljer om dette vil komme på denne siden samt bli sendt ut i epost til medlemmer senere.

Vi inviterer de oppmøtte til å bli med ut og ha det litt sosialt etter årsmøtet.

Årsrapport 2016-2017 (pdf)

Regnskap og budsjett 2016/2017 (pdf)

 

Endelig saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møtestyrer
3. Valg av referent
4. Valg av to personer til å skrive under referatet
5. Godkjenning av årsrapport
6. Godkjenning av regnskap forrige periode
7. Godkjenning av budsjett kommende periode
8. Medlemsavgift
9. Valg av styremedlemmer

I henhold til vedtektene skal medlemsavgiften avgjøres av årsmøtet. Per i dag er det gratis å være medlem av ISOC Norge. Det er ikke planlagt å gjøre noen endring i dette.

Alle medlemmer av ISOC Norge kan stille til valg. Styret konstituerer seg selv i påfølgende styremøte. Man må ikke melde sitt kandidatur for styreverv før på selve årsmøtet, men dette er ønskelig. De fleste av de nåværende styremedlemmene forventes å stille til gjenvalg, men ikke alle.

Oppdateringer angående årsmøtet vil komme på denne siden, og bli sendt ut i epost til medlemmer.

Bookings

Bookings are closed for this event.

Leave a Reply