Årsmøte 2019 – Internet Society | Norway Chapter (ISOC Norge)

Så nærmer det seg tid for Årsmøte 2019 i Internet Society | Norway Chapter (AKA “ISOC Norge”).

Gå ikke glipp av foredraget om «Multistakeholderism in the Transnational Private Regulation of the Internet» som starter rett før, kl. 18:30, samme sted. Her finner du kopi underlaget som ble brukt under foredraget.

Saksliste for årsmøtet 2019:

Til sak 5: Årsrapport 2018

Til sak 6 og 7: Regnskap 2018 og Budsjett 2019

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste
2.   Valg av møtestyrer
3.   Valg av referent
4.   Valg av to personer til å skrive under protokollen
5.   Godkjenning av årsrapport
6.   Godkjenning av regnskap forrige periode
7.   Godkjenning av budsjett kommende periode
8.   Fremleggelse av medlemskontingentutredningen
9.   Fastsettelse av medlemskontingent 2019-2020
10. Valg av styremedlemmer
11.  Eventuelt

Alle medlemmer av ISOC Norge kan stille til valg. Styret konstituerer seg selv i påfølgende styremøte. Man kan melde sitt kandidatur for styreverv på selve årsmøtet, men det er ønskelig at kandidater kontakter valgkomiteen, v/board@isoc.no på forhånd. Seks av de nåværende ni styremedlemmene stiller til gjenvalg.

Oppdateringer angående årsmøtet vil komme på denne siden, og blir sendt ut til registrerte medlemmer. Det vil dessverre ikke være mulighet for å delta remote.

Velkommen!

Bookings

Bookings are closed for this event.

Leave a Reply