The Commons Conservancy – et juridisk hjem for åpen kildekode

Møtet foregår på norsk og det er gratis adgang. Det blir en innledende presentasjon med følgende ingress, og deretter muligheter for diskusjon og mingling:

Å samarbeide på utvikling av programvare blir stadig viktigere og det utformes gjerne rundt åpen kildekode prinsipper. Det finnes gode verktøy som støtter de tekniske sidene av et slikt utviklingssamarbeid (Github ol.) men det finnes lite som støtter de juridisk-økonomiske sidene.  Dette hindrer åpen kildekode prosjekter i sin modning fra oppstartsprosjekt til noe større, eller kan sette en stopper før det i det hele tatt har kommet i gang.

Jan Meijer presenterer en nylig etablert stiftelse som sikter til å bidra til å løse denne problematikken: The Commons Conservancy; et nøytral og europeisk juridisk-økonomisk hjem for åpen kildekode prosjekter.

Jan Meijer har jobbet med IKT i høyere utdanning i Nederland og Norge siden 1998, og for tiden i UNINETT som innovasjonsspesialist. Han har bidratt aktivt i bl.a. IETF, FIRST og GEANT, og vært med i mange internasjonale samarbeidsprosjekter. Dette har gjort ham spesielt interessert i praktisk, systematisk og skalerbar tilrettelegging for åpent samarbeid. Han er styreleder for filesender.org prosjektet og nordisk ambassadør for The Commons Conservancy.

 

Slides (pdf)

Ønsker du å komme i kontakt med foredragsholder, kan du bruke denne e-post-adressen:

jan.meijer@commonsconservancy.org

Bookings

Bookings are closed for this event.

Leave a Reply