Høring mobilregulerte soner

Svar på høring ­ forslag til endringer i politiloven og ekomloven ­ mobilregulerte soner mv. ISOC Norge kommer med dette med en tilbakemelding på lovendringene som er ute til høring. Ut fra et personverns synspunkt mener vi at politiet ved denne lovendringen gis for store fullmakter uten å forholde seg til kontrollorgan eller ved å…

Read more

Er din ISOC e-post adresse oppdatert?

Vi sender jevnlig ut et nyhetsbrev basert på den registrerte e-post adresse som er angitt i ditt medlemsskap i ISOC. Dessverre ser vi at flere e-post adresser feiler. Kanskje på tide å sjekke hvilken adresse du har i systemet? Du gjør dette på https://connect.internetsociety.org/Profile

Read more

ISOC Norge: Årsrapport 2013-2014

For årsmøtet 2. september 2014 Årsrapport for perioden juni 2013-august 2014 finner du her:

Read more

The Gathering 2014

Salve J. Nilsen, styremedlem i ISOC Norge, holdt en presentasjon av hva Internet Society gjør internasjonalt og nasjonalt. Presentasjonen finner du her (PDF-fil, 1,8 Mb)

Read more

Report – WSIS Review Process, 3rd meeting, 17-18 Feb. 2014, Geneva

Dear Members, Following on the first phase of the WSIS Review initiated by UNESCO in February last year, the 2014 Review Event will assess progress made in the implementation of the WSIS outcomes, including the Action Lines (first expected outcome), with a view to developing proposals on a new vision beyond 2015, potentially exploring new…

Read more