Årsmøte mars 2016

Årsmøte ISOC Norge Sted: Frivillighetshuset, Tøyen (Kolstadgata 1) Delta remote? Se nederst på siden. Dato: 10. mars 2016 Klokka: 18:00 Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møtestyrer Forslag: Maja Enes Valg av referent Forslag: Eirik H. Blix Valg av to personer til å skrive under referatet Godkjenning av årsrapport august 2015-mars 2016* Godkjenning av…

Read more

Innkalling til årsmøte 10.03.2016

Årsmøte 2016 vil holdes 10.03.2016 på Frivillighetshuset på TøyenKolstadgata 1, klokken 18.00.  Foreløpig dagsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å underskrive referatet Årsrapport for perioden august 2015-februar 2016 Budsjett Gjennomgang av vedtekter for ISOC Norge Valg av styremedlemmer Det kan komme endringer i dagsorden. Årsrapport vil også bli ferdigstilt…

Read more

Høring – utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Denne høringen handler om at det etterspørres tiltak for å få bukt med ulisensierte (og ofte utenlandske) spillsider. I og for seg ikke noe ISOC befatter seg med, men takket være tips på medlemsmøtet som ble avholdt 19.11 ble vi oppmerksomme på denne høringen. Nederst er det nemlig forslag om hvordan man skal blokkere slike ulisensierte nettsider,…

Read more

Referat fra årsmøtet 2015 er klart

Referatet ligger under ISOC Norge – Referater.      

Read more

Årsrapport 2015

The Annual Report 2015 for ISOC Norway

Read more