Archive for the ‘Årsmøte’ Category

Referat fra årsmøtet 2. mars 2022

Godkjent referat fra årsmøtet finner du her.

Read more

Dato for årsmøtet 2022

Årsmøtet for 2022 er satt til 2. mars 2022. Dokumenter til årsmøtet blir lagt ut fortløpende.

Read more

ISOC Norge – Årsmøte 2021

Tid: 24. mars 2021, klokken 20:00Sted: Digitalt møte på Zoom.For mer detaljer, se Innkalling til årsmøte 2021 som er sendt ut til alle medlemmene og lagt ut på åpen Web.

Read more