NKOM skal kartlegge mørk fiber etter oppdrag fra regjeringen

“Samferdselsdepartementet gir nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) i oppdrag å kartlegge og vurdere markedet for mørk fiber. (…) I oppdraget heter det at NKOM blant annet skal analysere tilbudet og etterspørselen for mørk fiber og vurdere om det er behov for tiltak som legget til rette for et mer velfungerende marked. Oppdraget skal gjennomføres i perioden august til…

Read more

Sier ja til “masseovervåkning” i Norge

Lysneutvalget har kommet ut med anbefalinger rundt hva de kaller et Digitalt grenseforsvar (DGF). Utvalget ble oppnevnt ved Forsvarsdepartementets brev av 24. februar 2016 med mandat å utrede sentrale problemstillinger knyttet til Etterretningstjenestens mulige tilgang til elektronisk informasjon som kommuniseres i fiberoptiske kabler inn og ut av Norge. Utvalget anbefaler at DGF etableres. Rapporten kan…

Read more

Kristelig Folkeparti (KrF) ønsker pornofilter som et tilbud ved salg av Internett-aksess

Kjell Ingolf Ropstad ønsker at norske mobil- og bredbåndsleverandører skal pålegges å tilby gratis pornofilter sammen med bredbåndet. https://www.ikt-norge.no/kommentar/pornofilteret-er-feil-svar-pa-en-god-malsettning/

Read more

BEREC –publiserer retningslinjer for europeisk nettnøytralitet

The Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) publiserte endelige retningslinjer for europeisk nettnøytralitet. Retningslinjene ble utgitt 30. August, etter en offentlig høring som fikk nesten en halv million svar. Under BEREC retningslinjer, ” End-users shall have the right to access and distribute information and content, use and provide applications and services, and use…

Read more

Leder for ISOC internasjonalt skriver om endringene i IANA

Det er mye feilaktig informasjon som gis, spesielt I USA, rundt omleggingen av IANA. I denne artikkelen beskriver Kathryn Brown hva som er fakta. http://thehill.com/blogs/congress-blog/technology/295021-inaccurate-rhetoric-must-not-short-circuit-internet-transition  du kan også se en video om det samme her https://www.youtube.com/shared?ci=aW7Haebzh8Y  

Read more