Archive for the ‘ISOC’ Category

ISOC Board Open Forum, Thursday-Friday, 10-11 November 2016

Dear ISOC Members, The Board of Trustees will again hold a Board Open Forum during its next face-to-face meeting, in Hyderabad. This is to invite you to join the forum, in person or remotely. The meeting will be held on Thursday-Friday, 10-11 November. The Board Open Forum will take Place on 10 November 15:45 to…

Read more

Innkalling til årsmøte 10.03.2016

Årsmøte 2016 vil holdes 10.03.2016 på Frivillighetshuset på TøyenKolstadgata 1, klokken 18.00.  Foreløpig dagsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å underskrive referatet Årsrapport for perioden august 2015-februar 2016 Budsjett Gjennomgang av vedtekter for ISOC Norge Valg av styremedlemmer Det kan komme endringer i dagsorden. Årsrapport vil også bli ferdigstilt…

Read more

Årsrapport 2015

The Annual Report 2015 for ISOC Norway

Read more

Er din ISOC e-post adresse oppdatert?

Vi sender jevnlig ut et nyhetsbrev basert på den registrerte e-post adresse som er angitt i ditt medlemsskap i ISOC. Dessverre ser vi at flere e-post adresser feiler. Kanskje på tide å sjekke hvilken adresse du har i systemet? Du gjør dette på https://connect.internetsociety.org/Profile

Read more

ISOC Norge: Årsrapport 2013-2014

For årsmøtet 2. september 2014 Årsrapport for perioden juni 2013-august 2014 finner du her:

Read more